Strona główna Facebook

Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu i Skansen w Starej Lubowli zapraszają na konferencję

 

 

Gospodarze z ogromną satysfakcją pragną wyrazić fakt, że w 2015 roku mija 40 lat od udostępnienia zwiedzającym ekspozycji Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu. Rok 2015 jest również rokiem jubileuszowym dla Skansenu w Starej Lubowli na Słowacji. W związku z tym, wspólnie z Muzeum Lubowelskim - Zamkiem w Starej Lubowli , mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w obchodach jubileuszowych oraz międzynarodowej konferencji skansenowskiej, organizowanych pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce.

Konferencja pt. "RODZINA W TRADYCJI WIEJSKIEJ W ASPEKCIE WIELOKULTUROWOŚCI " odbędzie się w dniach 13 - 16 września 2015 r. Problem zachowania tradycyjnej kultury ludowej, jej badania , a przede wszystkim upowszechniania jest dla muzealników podstawowy, a kultura pozamaterialna - społeczna i duchowa jest szczególnie narażona na zmiany i zanik oraz trudna do prezentacji w warunkach ekspozycji muzealnych . Ufamy, że planowana konferencja stanie się okazją do zacieśniania współpracy między słowackimi i polskimi specjalistami, wymiany doświadczeń oraz szukania nowych możliwości i atrakcyjnych form ochrony kultury pozamaterialnej różnych grup etnicznych i jej prezentacji w muzeach skansenowskich.

Program

Pierwszy dzień, 13 września (niedziela)
do 12.00
przyjazd i zakwaterowanie uczestników konferencji,
8.30-12.00
nabożeństwa w świątyniach skansenowskich: cerkwi greckokatolickiej z Czarnego , kościele ewangelicko-augsburskim ze Stadeł, kościele rzymskokatolickim z Łososiny Dolnej,
od 12.00
impreza plenerowa "Niedziela w Skansenie " rozpoczynająca konferencję skansenowską otwarta dla publiczności i gości : zwiedzanie ekspozycji skansenu wzbogacone o pokazy rzemiosł, degustacje, koncerty,
18.00
oficjalne powitanie uczestników konferencji , bankiet inauguracyjny (Miasteczko Galicyjskie, Ratusz).

Drugi dzień, 14 września (poniedziałek)
9.30
obrady konferencyjne w Sali Ratuszowej Miasteczka Galicyjskiego,
ok. 18.00
zebranie członków Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce.

Trzeci dzień, 15 września (wtorek)
9.00
przejazd do Starej Lubowli na Słowacji , obrady konferencyjne , spotkanie w skansenie w Starej Lubowi i: zwiedzanie ekspozycji , wernisaż wystawy "30 rokov narodopisnej expozicie v prirode v Starej Lubovni", spotkanie towarzyskie,
ok. 20 .00
powrót do Nowego Sącza.

Czwarty dzień, 16 września (środa)
8.00
objazd naukowy : Stary Sącz (rynek, klasztor ss. Klarysek) - Dębno (kościół św. Michała Archanioła)- Łapuszna (Dwór, oddział Muzeum Tatrzańskiego) - Szczawnica (zabytkowa zabudowa uzdrowiskowa) - Szlachtowa (nowa siedziba Muzeum Pienińskiego, oddziału Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu) - Nowy Sącz (zakończenie konferencji).

Gospodarze serdecznie zapraszają do udziału w konferencji oraz zachęcają do składania propozycji referatów i komunikatów.

 

Karta zgłoszenia PDF

Informacje dodatkowe PDF

Copyright 2012 SMWPP
Created by DoubleDot

strona główna | stowarzyszenie | członkowie | wydarzenia | konferencje | publikacje | galeria | kontakt | forum | ważne linki |