Strona główna Facebook

Seminarium „Ojcowie założyciele polskich muzeów na wolnym powietrzu. W 90. rocznicę otwarcia Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie”

W bieżącym roku Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie obchodzi jubileusz 90-lecia powstania. W związku z tym organizujemy Seminarium „Ojcowie założyciele polskich muzeów na wolnym powietrzu. W 90. rocznicę otwarcia Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie”,  które odbędzie się w Nowogrodzie w dniach 14 - 16 września 2017 roku. Seminarium będzie towarzyszyć Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków naszego Stowarzyszenia. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres e-mailowy Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie do dnia 30 czerwca br.  

Wstępny program :

14.09.2017 /czwartek/

 przyjazd uczestników w godzinach popołudniowo-wieczornych

- zakwaterowanie

- kolacja godz. 19.00 - 20.00

 

15.09.2017 /piątek/

8.30-9.30 – śniadanie

10.00-13.30 Seminarium „Ojcowie założyciele polskich muzeów na wolnym powietrzu.                   W 90.rocznicę otwarcia Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie”

    - 10.00 – 10.30 – uroczystości jubileuszowe 

    - 10.30 – 13.30 – referaty

14.00 – 15.00 – obiad

15.30 – 20.00 – Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze  / dla osób, które nie będą uczestniczyć w zebraniu zwiedzanie skansenu lub wyjazd do Jankowa Mł. na przepęd bydła/

20.30 – kolacja

 

16.09.2017 /sobota/

8.30 – 9.30 – śniadanie

10.00- 12.00 – zwiedzanie skansenu / dla chętnych/

 

           W programie jest przewidziany wyjazd na oglądanie przepędu bydła przez rzekę na pastwisko we wsi Jankowo Młodzianowo. W dniach  15 i 16 września ok. godz. 6:30 i 15 września ok. godz. 17.00.

 

 

Copyright 2012 SMWPP
Created by DoubleDot

strona główna | stowarzyszenie | członkowie | wydarzenia | konferencje | publikacje | galeria | kontakt | forum | ważne linki |