Strona główna Facebook

Zarząd Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce - V kadencja 2013 - 2017

W Rowach  w dniu 26 września 2013 roku odbyło się Walne Zgomadzenie członków Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce. Upłynłęła właśnie IV kadencja władz Stowarzyszenia. Ustępujący Zarząd przedstawił sprawodanie z działalności i uzyskał absolutorium.

Na kolejne 4 lata wybrano Zarząd w składzie:

Prezes - Jarosław Gałęza (Muzeum Wsi Opolskiej)

Wiceprezes - Teresa Lasowa (Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach)

Wiceprezes - Zbigniew Skuza (Muzeum Wsi Radomskiej)

Skarbnik - Wojciech Dragan (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej)

Sekretarz - Małgorzata Imiołek (Muzeum Wsi Kieleckiej)

Członek - Irena Lew (Muzeum Etnograficzne w Zielonej Gorze z siedzibą w Ochli)

Członek - Urszula Kuczyńska (Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie)

Członek - Mirosław Kuklik (Zagroda Gburska i Rybacka w Nadolu)

W związku z rezygancją Ireny Lew w grudniu 2015 roku na członka Zarządu powołano Urszulę Kuczyńską.  

 

Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący - Jerzy Adamczewski 

Członek - Marek Krężałek

Członek - Marta Romanow - Kujawa 

Copyright 2012 SMWPP
Created by DoubleDot

strona główna | stowarzyszenie | członkowie | wydarzenia | konferencje | publikacje | galeria | kontakt | forum | ważne linki |