Strona główna Facebook

Walne Zebranie Stowarzyszenia

W dniach 13-16 września br. w Nowym Sączu odbyła się międzynarodowa konferencja muzealna pt. „Rodzina w tradycji wiejskiej w aspekcie wielokulturowości”. W trakcie konferencji, 14 września, zostało przeprowadzone walne zebranie Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, podczas którego – między innymi – wręczono medale honorowe im. Izydora Gulgowskiego dla zasłużonych muzealników, byłych pracowników muzeów we Wdzydzach Kiszewskich i w Krakowie: Teresie Lasowej i dr Annie Spiss. Wręczono także list gratulacyjny Andrzejowi Szurze – obecnie już na emeryturze ale nadal pracującemu w Muzeum Wsi Kieleckiej. Zarząd postanowił również przyznać medale im. Izydora Gulgowskiego byłym pracownikom muzeów na wolnym powietrzu: Jadwidze Pilch z Orawskiego parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej, Barbarze Kołodziejskiej z Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze i Romanowi Tubaji z Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Ze względu na ich nieobecność na zebraniu, postanowiono wręczyć im medale przy najbliższej uroczystej okazji. jg

Copyright 2012 SMWPP
Created by DoubleDot

strona główna | stowarzyszenie | członkowie | wydarzenia | konferencje | publikacje | galeria | kontakt | forum | ważne linki |