Strona główna Facebook

List intencyjny w sprawie przygotowania I Kongresu Muzealników Polskich

W trakcie obrad Komitetu Programowego Kongresu, 30 lipca 2014, został podpisany "List intencyjny w sprawie przygotowania I Kongresu Muzealników Polskich".

List podpisała Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska. Sygnatariuszami dokumentu są również przedstawiciele Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, Narodowego Centrum Kultury oraz Narodowego Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Za przygotowanie programowe Kongresu odpowiada powołany w tym celu Komitet Programowy, a za organizację – Narodowe Centrum Kultury.

Skład Komitetu Programowego:

  • Krzysztof Dudek – Dyrektor Narodowego Centrum Kultury,
  • prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska – Przewodnicząca Polskiego Komitetu Narodowego ICOM,
  • Jarosław Gałęza – Przewodniczący Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce,
  • Paweł Jaskanis – Przewodniczący Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • dr hab. Piotr Majewski – Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów,
  • Jacek Miler – Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN
  • Michał Niezabitowski – Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Przewodniczący Komitetu Programowego.

Zgodnie z przyjętą misją  celem I Kongresu Muzealników Polskich  jest zaproponowanie kierunków rozwoju polskiego muzealnictwa na kolejne lata, przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych oraz przedstawienie fenomenu polskich muzeów i znaczenia pracy muzealników .

Z inicjatywą zwołania Kongresu wystąpiły środowiska skupione w Stowarzyszeniu Muzealników Polskich.

I Kongres Muzealników Polskich będzie największym tego typu wydarzeniem w Europie. Planowane na kwiecień 2015 r. wydarzenie umożliwi wspólną dyskusję około 1,5 tys. uczestników.

Rezultatem Kongresu będzie wskazanie kierunków rozwoju polskiego muzealnictwa na kolejne lata oraz przygotowanie rekomendacji programowych i inicjatyw legislacyjnych, które zostaną skierowane do organów władzy publicznej – ustawodawczej i wykonawczej.

Kongres posłuży także do przedstawienia fenomenu polskich muzeów, znaczenia pracy muzealników i wartości zgromadzonych muzealiów. Jednym z istotnych celów inicjatywy jest stworzenie platformy stałego porozumienia pomiędzy muzeami i przedstawicielami ich organizatorów oraz umożliwiającej integrację środowisk działających na rzecz muzeów.

Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, materiałami bazowymi dla prac programowych są: Program działalności Stowarzyszenia Muzealników Polskich, ogłoszony w listopadzie 2013 r., Strategia Rozwoju Muzealnictwa opracowana przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Raport o muzeach przygotowany na Kongres Kultury Polskiej w 2009 r.

 

Treść Listu Intencyjnego

Misja I Kongresu Muzealników Polskich

Strategia Rozwoju Muzealnictwa

Raport o muzeach przygotowany na Kongres KulturyPolskiej w 2009 r.

Program działalności Stowarzyszenia Muzealników Polskich, ogłoszony w listopadzie 2013 r. w Krakowie w czasie obchodów 15-lecia powstania Stowarzyszenia

Copyright 2012 SMWPP
Created by DoubleDot

strona główna | stowarzyszenie | członkowie | wydarzenia | konferencje | publikacje | galeria | kontakt | forum | ważne linki |