Strona główna Facebook

Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce Nr 7/2003

Od redakcji 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MUZEÓW NA WOLNYM POWIETRZU: „ARANŻACJE OBRZĘDÓW I ZWYCZAJÓW DOROCZNYCH ORAZ RODZINNYCH WE WNĘTRZACH SKANSENOWSKICH. PROBLEMY BADAWCZE, EKSPOZYCYJNE I ORGANIZACYJNE". KOLBUSZOWA, 28 - 30 MAJA 2003 r.

Maciej Skowroński, 25 lat udostępniania do zwiedzania parku etnograficznego
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. 

Tadeusz Baraniuk, O roli obrzędów dorocznych i rodzinnych w społeczności wiejskiej. 

Zbigniew Libera, Rytuał w kulturze ludowej (od semiotyki do historii). 

Hubert Czchowski, Obrzędy pod mikroskopem - pomiędzy rekonstrukcją a interpretacją.

Tomasz Czerwiński, Elementy obrzędowości dorocznej i rodzinnej w ekspozycjach muzeów na wolnym powietrzu. 

Jolanta Dragan, Obrzędowość doroczna i rodzinna Lasowiaków i Rzeszowiaków. wykorzystanie analizy tekstów i melodii pieśni obrzędowych do badań etnograficznych.  

Tomasz Liboska, Sacrum w skansenie - korzyści czy zagrożenie. 

Halina Stachyra, Edukacyjne spożytkowanie tradycji teatru amatorskiego na przykładzie wydarzeń w remizie z Bedlna w Muzeum Wsi Lubelskiej. 

Grzegorz Miliszkiewicz, Skansen i jego goście - o warunkach wspólnej obecności na
wydarzeniach parateatralnych.  

Marta Romanow-Kujawa, Od Wielkiego Piątku do Zaduszek w kościele z Wartkowic. Aranżacje okolicznościowe - teatr czy żywa świątynia? 

Jadwiga Pilch, Formy inscenizacyjne i ekspozycyjne obrzędowości dorocznej i rodzinnej
regionu w muzeum - Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej. 

Zbigniew Mazur, Wykorzystanie aranżacji obrzędów i zwyczajów we wnętrzach skansenowskich pod kątem lekcji muzealnych prowadzonych w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym. 

Danuta Blin-Olbert, Aranżacja obrzędów i zwyczajów dorocznych w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. 

Magdalena Kroh, Elementy obrzędowe w ekspozycji Sądeckiego Parku Etnograficznego i ich współczesne odniesienia.    

Justyna Górska-Siwiec, Problematyka badawcza, ekspozycyjna i organizacyjna aranżacji
czasowych we wnętrzach Muzeum Wsi Radomskiej. 

Teresa Lasowa, Odbicie tradycyjnego cyklu świąt dorocznych i życia rodzinnego mieszkańców wsi pomorskiej w programie ożywiania muzeum we Wdzydzach Kiszewskich. 

Barbara Adamczewska, Rok polski w ekspozycjach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 

Elżbieta Oficjalska, Inscenizacje i ekspozycje obrzędowości dorocznej w Muzeum Wsi Opolskiej. 

Roman Skiba, Formy prezentacji obrzędowości dorocznej i rodzinnej w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku. 

Dyskusja

KONFERENCJA ETNOGRAFICZNA: „DAWNE I OBECNE POGRANICZA KULTUR. PROBLEMY LUDNOŚCI PRZESIEDLONEJ PO 1945 ROKU W NOWYM ŚRODOWISKU I SYTUACJI SPOŁECZNO - POLITYCZNEJ". PIŁA, 17 -19 CZERWCA 2003 r.

Jan Niedźwiecki, Dawne i obecne pogranicza kultur. problemy ludności przesiedlonej po 1945 roku w nowym środowisku i sytuacji społeczno-politycznej. 

Agnieszka Kaczmarek, Powiat gorzowski - dawne i współczesne pogranicze kultur.  

Jan Niedźwiecki, Nowe pogranicze kultur w północnej Wielkopolsce po 1945 roku.  

Hanna Łopatyńska, Sentymentalna podróż z Dolnego Śląska na łemkowszczyznę zapiski
Paraski Gbur. 

Przemysław Grzesiuk, Grupy przesiedleńcze w północnej Wielkopolsce w zbiorach i działalności Muzeum Okręgowego w Pile. 

Wiktoria Blacharska, Odzwierciedlenie tematyki dotyczącej ludności z kresów II Rzeczypospolitej w wystawiennictwie  muzeum etnograficznego w Gdańsku-Oliwie. 

Henryk Olszański, Zamieszańcy. W poszukiwaniu narodowej tożsamości. 

Tomasz Liboska, Współczesne pogranicze wewnątrz kulturowe jako konsekwencja procesów migracyjnych. Na przykładzie kurpiowskiej wsi Kozioł. 

Artur Trapszyc, Z Kongresówki na Pomorze. Migracje rybaków wiślanych w XX wieku. 

Mirosław Pecuch, Nowi mieszkańcy dawnych niemieckich kolonii na pograniczu
ukraińsko-rosyjskim. 

Lennard Forsberg, Dziedzictwo kulturowe Lapończyków hodujących renifery. 

 

STUDIA I MATERIAŁY

Halina Stachyra, I ogólnopolskie warsztaty edukacji muzealnej w Muzeum Wsi Lubelskiej
w Lublinie 5 - 7 maja 2003 r.
                                                                                                   

MONOGRAFIE ZABYTKOWYCH BUDOWLI DREWNIANYCH

ks. Kazimierz Szkaradek, ks. Sławomir Zych, Kościół szpitalny p.w. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie.       

Rafał Tęcza, Kościół parafialny w Porębach Dymarskich.                                                         

RECENZJE, OMÓWIENIA, POLEMIKI

Anna Spiss, Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t.1,
red. E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kowalska-Lewicka, A. Spiss, Kraków 2002 r.                               

KRONIKA  

ADRESY MUZEÓW NA WOLNYM POWIETRZU W POLSCE 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA MUZEÓW NA WOLNYM POWIETRZU W POLSCE 

Copyright 2012 SMWPP
Created by DoubleDot

strona główna | stowarzyszenie | członkowie | wydarzenia | konferencje | publikacje | galeria | kontakt | forum | ważne linki |