Strona główna Facebook

Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce Nr 6/2003

Słowo wstępne 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MUZEÓW NA WOLNYM POWIETRZU, KALSK-OCHLA,
25-28 CZERWCA 2002 R.

Barbara Kołodziejska, 25 lat Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli. 

Emilia Rutkowska, Promowanie tradycyjnej wytwórczości w ramach muzealnych ścieżek edukacyjnych. 

Danuta Blin-Olbert, Edukacja regionalna w muzeach na wolnym powietrzu. 

Tadeusz Sadkowski, Kaszuby a Kaszubski Park Etnograficzny.                                     

Jan Święch, Muzealnictwo skansenowskie w Polsce na tle regionów etnograficznych
i architektonicznych. 

Roman Skiba, Krajna, Pałuki i Puszcz nadnotecka w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku. 

Violetta Tkacz, Henryk Soja, Architektura regionu a jej prezentacja w Muzeum Wsi Słowińskiej
w Klukach. 

Jerzy Cetera, Formy architektury regionalnej w Białostockim Muzeum Wsi.  

Barbara Heidenreich, Ekspozycja budownictwa drewnianego w Górnośląskim Parku
Etnograficznym. 

Damian Adamczyk, Region Górnego Śląska w muzeach etnograficznych na wolnym powietrzu. 

Henryka Haduch, Krakowiacy zachodni w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym
w Wygiełzowie. 

Roman Tubaja, Park Etnograficzny w Kaszczorku – Oddział Muzeum  Etnograficznego
w Toruniu. 

Małgorzata Imiołek, Mała ojczyzna małych miasteczek. 

Małgorzata Fryza, Cechy regionalne jako czynnik różnicujący wnętrza chałup w skansenach.  

 

STUDIA I MATERIAŁY

Jarzy Adamczewski, Park Etnograficzny w Russowie. 

Emilia Rutkowska, Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. 

Feliks Ptaszyński, Skansen budownictwa ludowego jako typ muzeum regionalnego -
z doświadczenia konserwatora. 

MONOGRAFIE ZABYTKOWYCH BUDOWLI DREWNIANYCH

Ks. Olgierd Banaś, Kościół w Klępsku                                                                                     

 

KRONIKA 2012                                                                                                                      

Adresy muzeów na wolnym powietrzu w Polsce                                                                      

Członkowie Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce                                      

 

 

Copyright 2012 SMWPP
Created by DoubleDot

strona główna | stowarzyszenie | członkowie | wydarzenia | konferencje | publikacje | galeria | kontakt | forum | ważne linki |