Strona główna Facebook

Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce Nr 4/2002

SŁOWO WSTĘPNE                                                                                                               

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SKANSENOWSKA, SIERPC 30.08-2.09.2001 R.

Jerzy Rzeszotarski, 30 lat Muzeum w Sierpcu                                                                          

Barbara Adamczewska, Współpraca z mediami jako promocja muzeum. Walory skansenu  wykorzystywane w realizacji filmów                                                                                     

Mieczysław Soppa, Atrakcyjność przestrzeni skansenowskiej. Szanse i zagrożenia wynikające z jej wykorzystania                                                                                                                    

Małgorzata Fryza, Świat muzeum – świat filmu. Różne sposoby przedstawiania rzeczywistości  

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SKANSENOWSKA, WOLSZTYN 4-6.09.2001 R.  

Zofia Chwalisz, Dwadzieścia pięć lat Muzeum Regionalnego w Wolsztynie                                

Jerzy Adamczewski, Przeszłość i teraźniejszość wolsztyńskiego skansenu                               

Jan Święch, Roman Tubaja, Ekspozycje skansenowskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku         

Tadeusz Sadkowski, „… Bestia, która była, ale nie jest…”                                                        

Wojciech Śliwiński, „Paramuzealne” zespoły skansenowskie – pożądane współcześnie rozwinięcie czy profanacja idei muzeów na wolnym powietrzu

Violetta Tkacz, Muzeum czy park tematyczny, współczesność i przyszłość Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Marta Romanow-Kujawa, Wsi spokojna, wsi wesoła! Wielkopolski Park Etnograficzny wobec oczekiwań i tęsknot zwiedzających

Wojciech Sadowski, Sen o skansenie 

Kinga Turawska-Skowronek, Aranżacje zmienne jako forma ekspozycji na przykładzie parków etnograficznych w Toruniu

Joanna Muszyńska, Teresa Okoniewska, Formy popularyzacji kultury ludowej jako uzupełnienie  ekspozycji na przykładzie parków etnograficznych w Toruniu 

Elżbieta Wijas-Grocholska, Inne skanseny

Irena Soppa Mieczysław Soppa, Formy przedstawiania muzealiów techniki wiejskiej

 

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA, PREZENTACJE

Jubileusze                                                                                                                             

Nagrody                                                                                                                                

Konferencje                                                                                                                           

Z prac Zarządu

                                                                                                                                   

PREZENTACJE

Wojciech Śliwiński, Cerkiew z Czarnego p.w. świętego Dymitra udostępniona do zwiedzania  w sądeckim skansenie 

 

RECENZJE

Jerzy Adamczewski, Wystawa „Las i gospodarka leśna”                                                           

Członkowie Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce                                      

 

Copyright 2012 SMWPP
Created by DoubleDot

strona główna | stowarzyszenie | członkowie | wydarzenia | konferencje | publikacje | galeria | kontakt | forum | ważne linki |