Strona główna Facebook

Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce Nr 3/2001

SŁOWO WSTĘPNE                                                                                                                

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SKANSENOWSKA, OPOLE 28-30 WRZEŚNIA 2000 ROKU. CZ. II

Jarosław Gałęza, 30-lecie udostępniania do zwiedzania muzeum Wsi Opolskiej                             

Teresa Smolińska, Miejsce Muzeum Wsi Opolskiej w regionie
(w świetle 30-letnich doświadczeń)        
                                                                                     

Aleksandra Trzcińska-Polus, Zróżnicowanie etniczne Śląska Opolskiego                                        

Maria Brylak-Załuska, Mniejszości etniczne w ekspozycji Sądeckiego Parku Etnograficznego          

Elżbieta Szot-Radziszewska, Mniejszości narodowe i etniczne jako źródło inspiracji w sztuce         

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA, PREZENTACJE

Jubileusze                                                                                                                                 

Prezentacje, Muzeum Kowalstwa w Warszawie Eleonory i Zdzisława Gałeckich                                

Członkowie Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce                                              

Statut Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce                                                      

Copyright 2012 SMWPP
Created by DoubleDot

strona główna | stowarzyszenie | członkowie | wydarzenia | konferencje | publikacje | galeria | kontakt | forum | ważne linki |