Strona główna Facebook

Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce Nr 2/2000

SŁOWO WSTĘPNE 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SKANSENOWSKA, OPOLE 28-30 WRZEŚNIA 2000 ROKU 

Jan Święch, Roman Tubaja, Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w polskich muzeach skansenowskich 

Jerzy Adamczewski, Mniejszości narodowe i etniczne w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Toruniu 

Danuta Blin-Olbert, Ekspozycja kultury mniejszości etnicznych w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 

Tomasz Czerwiński, Kultura Ludowa Rusinów podlaskich w zbiorach Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu 

Małgorzata Fryza, Problem kolonizacji niemieckiej w ekspozycji Wielkopolskiego Parku Etnograficznego 

Mieczysław Soppa, Charakterystyka stosunków etnicznych na Ziemi Lubuskiej – próby przedstawienia zróżnicowania kulturowego w skansenie 

Elżbieta Oficjalska, Problematyka mniejszości narodowych w Muzeum Wsi Opolskiej 

Jerzy Cetera, Kultura Ludowa mniejszości etnicznych w zbiorach Białostockiego Muzeum Wsi w Osowiczach 

MUZEA NA WOLNYM POWIETRZU W POLSCE W 1999 ROKU

Muzeum-Skansen Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce 

Skansen Mazowiecko-Podlaski w Ciechanowcu 

Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach 

Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach 

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach  

Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny 

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej                                                                                  

Zagroda – Muzeum Wsi Markowa 

Zagroda Gburska w Nadolu  

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli 

Muzeum Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny w Olsztynku  

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu  

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu                                                                                        

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku                                                                               

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu                                                                                      

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie                              

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu                                       

Skansen – Muzeum Etnograficzne w Wambierzycach                                                                

Białostockie Muzeum Wsi w Wasilkowie                                                                                    

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny, Wdzydze Kiszewskie                                                

Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski w Wolsztynie,
Oddział Muzeum Regionalnego w Wolsztynie                                                                            

Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec                                             

Copyright 2012 SMWPP
Created by DoubleDot

strona główna | stowarzyszenie | członkowie | wydarzenia | konferencje | publikacje | galeria | kontakt | forum | ważne linki |