Strona główna Facebook

Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce Nr 15/2014-2015

OD REDAKCJI

INTERAKTYWNA  EDUKACJA W MUZEACH NA WOLNYM POWIETRZU

Henryk Soja, Jubileusz 50-lecia Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Antoni Pelczyk, Edukacja muzealna w świetle oficjalnych raportów. Nowa Jakość czy panaceum na ukrycie muzealnych bolączek?

Karolina Radłowska, Między atrakcyjności a skuteczności. Rola interaktywnej edukacji w muzeach na wolnym powietrzu.

Olga Kwiatkowska, Między interaktywności a intermedialności. Edukacja w muzeach na wolnym powietrzu.

Matra Romanow-Kujawa, Edukacja interaktywna w muzeum – między misją a rynkiem usług.

Damian Danak, Jeden uczestnik czy tysiąc widzów? Muzeum skansenowskie między misją a komercją.

Wojciech Śliwiński, Elementy interaktywnej edukacji w sektorze małomiasteczkowym Sądeckiego Parku Etnograficznego

Małgorzata Imiołek, Dotknijmy eksponatów. Zagroda edukacyjna w Parku Etnograficznym w Tokarnii – koncepcja i realizacja

Michał Alzak, Dziecko w muzeum. Aspekt edukacyjny warsztatów i lekcji muzealnych prowadzonych w Muzeum Wsi Radomskiej

Marta Nowicka, Mariusz Przybyła, Edukacja interaktywna w Skansenie Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski

Hanna Ignatowicz, Interaktywne działania edukacyjne w pałacu (Dworze Ziemiańskim) w Muzeum w Szreniawie formą Prezentacji życia codziennego ziemiaństwa wielkopolskiego w okresie Międzywojennym

Dawid Gonciarz, Edukacja interaktywna a interakcyjne multimedia w działalności Muzeum Kultury Ludowej Pomorza W Swołowie

Violetta Tkacz-Laskowska, Interaktywna edukacja w Muzeum Wsi Słowińskiej W klukach jako forma prezentacji dawnej kultury regionu

BIBLIOGRAFIA

WSPOMNIENIA

Tadeusz (Maciej Tadeusz Piotr) Chrzanowski (1932-2016)

Pożegnanie Śp. Doroty Iwińskiej (1961-2016)

MATERIAŁY STOWARZYSZENIA MUZEÓW NA WOLNYM POWIETRZU W POLSCE

Sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce w okresie: 26 wrzesień 2013 - 31 grudnia 2015r

Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce za rok 2014

Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce za rok 2015

Uhonorowani Medalem Im. Izydora Gulgowskiego

Dotacje  przyznane muzeom na wolnym powietrzu w ramach programu Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego w roku 2014-2015

Członkowie Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2012 SMWPP
Created by DoubleDot

strona główna | stowarzyszenie | członkowie | wydarzenia | konferencje | publikacje | galeria | kontakt | forum | ważne linki |