Strona główna Facebook

Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce Nr 13/2012

OD REDAKCJI                                                                                                                       

MIĘDZY STARYM A NOWYM. TRADYCYJNE BUDOWNICTWO LUDOWE A WSPÓŁCZESNA ARCHITEKTURA WIEJSKA

Irena Niedźwiecka-Filipiak, Możliwości wykorzystania wyróżników architektury wsi w tworzeniu nowych rozwiązań.  

Anna Maria Rumińska, Architektura lub budownictwo. Wiejskość lub miejskość. Relacje, inspiracje i kanony piękna w kubaturowym kształtowaniu i projektowaniu przestrzeni.     

Jerzy Adamczewski, czy istnieje współczesna architektura wsi? 

Artur Gaweł, Dawne i współczesne zdobnictwo architektoniczne na Podlasiu.  

Jarosław Szewczyk, Prywatne skanseny wschodniej Białostocczyzny.   

Adriana Garbatowska, Ewa Tyczyńska, Wrażenia z podróży. Percepcja współczesnej i tradycyjnej architektury wiejskiej w oparciu  o przykłady z polski wschodniej. 

 Andrzej Żytnicki, Strzechy w Radomskiem. Materiał, formy, przemiany. 

Robert Piotrowski, Wpływ budownictwa holenderskiego na formy budynków wznoszonych po 1945 roku w wybranych miejscowościach Mazowsza płockiego. 

 Szymon Jaraczewski, Między starym a nowym. Pomenonicki kościół z XVIII wieku  w Nowych Dworach – wpływ czynników kulturowych na formę, funkcję  i konstrukcję w ciągu wieków. 

Sonia Klein-Wrońska, Tadeusz Sadkowski, Gusta nie podlegają krytyce? Tradycyjna zabudowa wsi pomorskiej a „estetyczne" wizje współczesnych inwestorów. 

Dawid Gonciarz, Henryk Soja, Współczesne kierunki rozwoju budownictwa szkieletowego na terenie krainy w kratę.     

Michał Poniewski, Wpływ architektury tradycyjnej na współczesne budownictwo Warmii i Mazur.

Elżbieta Wijas-Grocholska, XIX-wieczna murowana architektura wsi Śląska Opolskiego we współczesnych realiach.                                                                                                                   

MATERIAŁY STOWARZYSZENIA MUZEÓW NA WOLNYM POWIETRZU W POLSCE

Janina Łukasiewicz-Drewnowska (1950-2013)                                                                                  

W działalności muzealnej…Mieczysław Soppa                                                                             

Zdzisław Zgierun (1937-2013)                                                                                                     

Sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce.                                                  

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce.                                                            

Dotacje przyznane muzeom na wolnym powietrzu w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2012 i 2013.                                                                                        

Członkowie Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce.                                               

 

Copyright 2012 SMWPP
Created by DoubleDot

strona główna | stowarzyszenie | członkowie | wydarzenia | konferencje | publikacje | galeria | kontakt | forum | ważne linki |