Strona główna Facebook

Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce Nr 12/2011

Od redakcji

„ WlEŚ  UBOGA CZY MLEKIEM I MIODEM PŁYNĄCA? PRAWDA W PRZEDSTAWIENIACH SKANSENOWSKICH”, KONFERENCJA W MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ W DNIACH 8-10 X 2009

 

Jan Święch, Kreowanie rzeczywistości kulturowej w muzeum na wolnym powietrzu w Polsce.Teoria i praktyka.                                                                                                                   

Damian Kasprzyk, „Brud, smród i ubóstwo". O dylematach ukazania biedy w przestrzeni skansenowskiej.                                                                                                                     

Krzysztof Ruszel, Staropolski chleb sanacyjny. Tradycjonalizacja jako czynnik kształtowania tożsamości na przykładzie województwa podkarpackiego.  

Danuta Blin-Olbert, Zdobywanie i użytkowanie wody we wsiach i miasteczkach południowo-wschodniej Polski.                       

Maria Marciniak, „Czystość w chatach pozostawia dużo do życzenia...".  

Dawid Gmitruk, Tomasz Liboska, Dawna wieś Beskidu Śląskiego w realiach Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie. 

Małgorzata Wójtowicz, Mityzacja rzeczywistości w przedstawieniach kultury, czyli gdzie się podział smutek istnienia. 

Tadeusz Sadkowski, „Dłużej naszej biedy niż waszego panowania".  

Barbara Olejarz, „Błoto czy złoto" - wpływ przemysłu naftowego na życie wiejskie na ziemi krośnieńskiej w drugiej połowie XIX wieku. 

Elżbieta Oficjalska, Obraz wsi śląskiej w inscenizacjach Muzeum na Wsi Opolskiej. 

Elżbieta Wijas-Grocholska, Dawna wieś opolska - wieś mlekiem i miodem płynąca. 

Aleksandra Pluta, Wierność przedstawienia przeszłości a potrzeby zwiedzających w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. 

Grażyna Szelągowska, Ewa Tyczyńska, Chata z Rakutowa - problemy z rekonstrukcją przeszłości.                                    

Wojciech Dragan, Wystawa muzealna: imitacja czy rzeczywistość w odniesieniu do ekspozycji skansenowskich?     

Krzysztof Dymek, Rola spichlerza -jako obiektu gospodarczego - w przekazywaniu obrazu życia sądeckiej wsi. Przegląd problematyki na przykładzie budynków odtworzonych w Sądeckim Parku Etnograficznym. 

Maciej Prarat, Domy dla pracowników rolnych w gospodarstwach nadwiślańskich na przykładzie zagrody Mątowskie Pastwiska 30.                                                                                        

Roman Tubaja, Aranżacja wnętrz skansenowskich. Uwagi o wymogach merytorycznych a problemy konserwatorskie.     

Marek Grabski, Czy Kraków stać jeszcze na skansen?                                                             

Włodzimierz Mędrzecki, O wyższości skansenów polskich nad niepolskimi, czyli kilka uwag historyka wsi na marginesie wizyt w kilku skansenach środkowoeuropejskich.                             

MATERIAŁY STOWARZYSZENIA MUZEÓW NA WOLNYM POWIETRZU W POLSCE

Kronika za lata 2006-2010                                                                                                      

Sylwetki                                                                                                                                

Członkowie Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce     

Copyright 2012 SMWPP
Created by DoubleDot

strona główna | stowarzyszenie | członkowie | wydarzenia | konferencje | publikacje | galeria | kontakt | forum | ważne linki |