Strona główna Facebook

Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce Nr 11/2009

OD REDAKCJI  

,,ROLA MUZEÓW NA WOLNYM POWIETRZU W PRZEKAZYWANIU KULTUROWEGO DZIEDZICTWA REGIONU". KONFERENCJA W GÓRNOŚLĄSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W CHORZOWIE W DN. 22 - 24 CZERWCA 2005 R.

Barbara Heidenreich, Górnośląski Park Etnograficzny.  

Katarina Molnarova, Prezentàciatradičnej l'udovej kultury v Múzeu sloyenskej dediny. 

Roman Skiba, Edukacja regionalna w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku. 

Hanna M. Łopatyńska, Rola mediów w kreowaniu wizerunku muzeów jako instytucji przekazujących dziedzictwo kulturowe.   

Helena Gruszka, Formy edukacji regionalnej w działalności Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. 

Mirosław Kuklik, Plenerowa ekspozycja łodzi i narzędzi rybackich muzeum rybołówstwa CMM w Helu i jej znaczenie dla odtworzenia tradycyjnego żeglarstwa na kaszubskim wybrzeżu. 

Maria Pokrzywnicka, Ziarno przeszłości. realizacja projektu edukacyjnego wokół wystawy czasowej „Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach".  

Robert Piotrowski, Przestrzeń pamięci. Muzea na wolnym powietrzu jako miejsca mediacji dwóch światów.               

Antoni Pelczyk, Architektura w polskich muzeach na wolnym powietrzu jako identyfikator tożsamości regionalnej i pomoc w lekcji wychowania w regionie.  

Jacek Bardan, Edukacja regionalna dla nauczycieli w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. 

Piotr Bujakiewicz, Muzea skansenowskie a współczesny odbiorca, na przykładzie działalności Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie. 

ZACHOWANIE OBIEKTÓW NIEDREWNIANYCH W MUZEACH NA WOLNYM POWIETRZU - METODYKA DOKUMENTOWANIA, PRZENOSZENIA, ODTWARZANIA I KONSERWACJI, NADOLE, 22-24 VI 2007 R.

Urszula Dalska-Sienkiewicz, Juliusz Sienkiewicz, Systemy ogniowe w budownictwie wiejskim
na Pomorzu Środkowym, ich rozwój i przeobrażenia. 

Elżbieta Oficjalska, Pomiędzy chałupą drewnianą a murowaną. rozterki etnografa w urządzaniu ekspozycji.                      

Tadeusz Sadkowski, Kamień i glina w tradycyjnym budownictwie wiejskim na Kaszubach. 

Mirosław Kuklik, Przyczynek do badań nad wykorzystaniem „kamienia polnego" w tradycyjnym budownictwie, na przykładzie Kaszub północnych. 

 

STUDIA I MATERIAŁY

Hubert Ossadnik, „Przeworski zamysł" zajazd - camping – skansen „pastewnik" w Przeworsku.  

KRONIKA 2006, 2007, 2008                                                                                                   

List pani Małgorzaty Jureckiej                                                                                                 

Teresa Lasowa, Zaproszenie do dyskusji                                                                                

SPRAWOZDANIE SKARBNIKA SMWP ZA LATA 2007-2008                                                   

MUZEA NA WOLNYM POWIETRZU W POLSCE                                                                    

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA MUZEÓW NA WOLNYM POWIETRZU W POLSCE                      

 

Copyright 2012 SMWPP
Created by DoubleDot

strona główna | stowarzyszenie | członkowie | wydarzenia | konferencje | publikacje | galeria | kontakt | forum | ważne linki |