Strona główna Facebook

Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce Nr 10/2007

OGÓLNOPOLSKA KON FERENCJA SKANSENOWSKA

 „MUZEA NA WOLNYM POWIETRZU  A PRODUKTY REGIONALNE”, NOWOGRÓD 21-23.IX.2007

Urszula Kuczyńska, Skansen Kurpiowski  im. Adama Chętnika w Nowogrodzie. 80 lat upowszechniania produktów regionalnych.                                                                          

Jakub Jasiński, Rejestracja i ochrona nazw geograficznych i tradycyjnych produktów rolno-spożywczych.                           

Henryk Wujec, Rola produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych w rozwoju obszarów wiejskich.                        

Elżbieta Szot-Radziszewska, Rola etnografii w identyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych.  

Jolanta Dragan, Wojciech Dragan, Produkt regionalny wizytówką i atrakcją turystyczną regionu. Czy tylko tradycyjne jadło?  

Elżbieta Kaczmarek, Skansen jako produkt regionalny i produkty regionalne. 

Magdalena Woźniczko, Dominik Orłowski, Pokazy wyrobu tradycyjnych produktów żywnościowych w ofercie turystycznej muzeów skansenowskich. 

Dominik Orłowski, Magdalena Woźniczko, Karczma jako miejsce popularyzujące regionalną kuchnię wśród turystów odwiedzających skanseny. 

Tomasz Czerwiński, Potrzos, pospółka, saforek, chołojec i inne, czyli o jadle mazowieckim. Propozycje produktów tradycyjnych. 

Elżbieta Wijas-Grocholska, Produkt regionalny na Śląsku Opolskim. Problemy z udowodnieniem tradycji.  

Maria Brylak – Załuska, „Śliwowica łącka". Z historii i problemów dnia dzisiejszego.  

Grażyna Szelągowska, Działalność Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu w zakresie upowszechniania produktów regionalnych i tradycyjnych. 

Gabryela Włodarska-Koszutowska, Chleb słowiński jako produkt tradycyjny rola produktu tradycyjnego (regionalnego) w propozycji muzeum na wolnym powietrzu na przykładzie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.                  

Marek Wołodźko, Pamiątka regionalna: pomiędzy prawdą etnograficzną a prawdą tłumu. 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA MUZEÓW NA WOLNYM POWIETRZU W POLSCE                     

 

Copyright 2012 SMWPP
Created by DoubleDot

strona główna | stowarzyszenie | członkowie | wydarzenia | konferencje | publikacje | galeria | kontakt | forum | ważne linki |