Strona główna Facebook

Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce Nr 8/2005

Od redakcji  

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SKANSENOWSKA, KLUKI-ŁEBA, 18-20 WRZEŚNIA 2003 r.

Zamysł programowy konferencji w Klukach – Łebie. 

Marek Wołodźko, Muzeum etnograficzne w lustrze świata zewnętrznego

Henryk Soja, Funkcjonowanie muzeum skansenowskiego w strukturach muzeum typu okręgowego.      

Jan Święch, Roman Tubaja, Rozdroża muzealnictwa skansenowskiego w Polsce na początku XXI wieku.         

Leszek Gawlik, Medialne, społeczne i naukowe funkcjonowanie pojęcia „skansen" a kierunki zmian w muzealnictwie skansenowskim. 

Bartosz Stachowiak, Teoretyczna koncepcja pojęcia „żywy skansen" i możliwe kierunki dążenia
ku temu. 

Zbigniew Skuza, Aparat fotograficzny, dyktafon. Pogrzeb czyli wyważanie otwartych drzwi. 

Hubert Ossadnik, Ruch turystyczny w sanockim skansenie w okresie transformacji ustrojowej - tendencje, kierunki i perspektywy. Rola imprez kulturalnych w działalności muzeum. 

Danuta Pioch, Zbiory muzealne w edukacji regionalnej. 

Dorota Iwińska, Szkoła wiejska w skansenie -koncepcja działań edukacyjnych. 

Tadeusz Sadkowski, Zagroda edukacyjna w muzeum na wolnym powietrzu-projekt.  

Ewa Zacharyasz, Damian Adamczyk, Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie - atrakcyjne miejsce nauczania pozaszkolnego i rekreacji.  

Justyna Górska-Siwieć, Interaktywność ekspozycji muzealnych na przykładzie wystawy „Życie codzienne wsi. Jaś i Mania zapraszają do działania". 

Agnieszka Wołodźko, Marek Wołodźko, Strojnisia. 

Dyskusja                                                                                                                               

 

STUDIA I MATERIAŁY

Adam Bartosz, Skansen w Jackson (Mississippi) 

Propozycja opracowania standardu opisu muzealiów etnograficznych   

 

KRONIKA 2004                                                                                                                      

SYLWETKI                                                                                                                            

ADRESY MUZEÓW NA WOLNYM POWIETRZU W POLSCE                                                  

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA MUZEÓW NA WOLNYM POWIETRZU W POLSCE                      

 

Copyright 2012 SMWPP
Created by DoubleDot

strona główna | stowarzyszenie | członkowie | wydarzenia | konferencje | publikacje | galeria | kontakt | forum | ważne linki |