Strona główna Facebook

Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie zasięgiem swojej działalności obejmie tereny Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Granicę południową regionu wyznacza rzeka Narew, północna pokrywa się z dawną granicą z Prusami Wschodnimi, a obecnie z województwem warmińsko – mazurskim. Wschodnia przebiega wzdłuż rzeki Pisy, natomiast zachodnia została ustalona na rzece Orzyc. więcej »
Adam Chętnik urodzony przed 130 laty w Nowogrodzie nad Narwią, przez swoje długie, pracowite i trudne ponad 80.letnie życie, stał się w oczach następców prawdziwą– w dobrym słowa tego znaczeniu – legendą. Był bojownikiem o polską szkołę w zaborze rosyjskim, konspiratorem, działaczem wśród młodzieży wiejskiej, wychowawcą, publicystą, muzykiem, po trosze poetą, zapalonym krajoznawcą, propagatorem sportu. Był posłem na sejm, ale i cieślą i introligatorem. Był badaczem Kurpiowszczyzyny, jej gorącym orędownikiem, autorem popularnych i naukowych prac o życiu ludu kurpiowskiego. A przede wszystkim był jednym z pierwszych muzealników skansenowskich, twórcą Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie, jednego z dwóch pierwszych muzeów na wolnym powietrzu w Polsce.więcej »
Etnograf, muzealnik, współtwórca koncepcji Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich więcej »
Było to pierwsze muzeum na wolnym powietrzu na świecie; udostępniono je dla publiczności 11 października 1891 rokuwięcej »
Copyright 2012 SMWPP
Created by DoubleDot

strona główna | stowarzyszenie | członkowie | wydarzenia | konferencje | publikacje | galeria | kontakt | forum | ważne linki |