Strona główna Facebook

Zarząd Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce - VI kadencji 2017 - 2021

 

W Nowogrodzie w dniu 15 września 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce. Upłynęła  V kadencja 2013 - 2017 władz Stowarzyszenia. Ustępujący Zarząd przedstawił sprawodanie z działalności i uzyskał absolutorium.

Na kolejne 4 lata wybrano Zarząd w składzie:

Prezes - Jarosław Gałęza (Muzeum Wsi Opolskiej)

Wiceprezes - Urszula Kuczyńska (Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie)

Wiceprezes - Artur Gaweł (Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie)

Skarbnik - Wojciech Dragan (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej)

Sekretarz - Adriana Garbatowska (Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach)

Członek - Małgorzata Imiołek (Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach)

Członek - Ewa Tyczyńska (Muzeum Etnograficzne  im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu) 

 

Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący - Marta Romanow - Kujawa (Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach)

Członek - Jerzy Adamczewski (Muzeum Regionalne w Wolsztynie)

Członek - Marek Krężałek (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)

Copyright 2012 SMWPP
Created by DoubleDot

strona główna | stowarzyszenie | członkowie | wydarzenia | konferencje | publikacje | galeria | kontakt | forum | ważne linki |